loggo               KONSULT L. ENGELBRECHT
 
                070 761 48 36                 e-post

Oberoende konsulter inom IT och Affärsutveckling


PROJEKTLEDARE ATT HYRA
Säljer kunskap och erfarenhet i att leda IT-projekt
inom verksamhetsanalys, upphandling och implementering av standardiserade affärssystem lösningar.

Specialist på att effektivisera användande av informations teknologi.


Några frågställningar som Ni bör ställa Er

  • Stöder Ert affärssystem företagets verksamhet fullt ut?
  • Får Ni ut full effekt på era IT-investeringar?
  • Har Ni rätt teknisk lösning?
  • Stöder Ert affärssystem försäljning och marknadssidan?
  • Har Ni integrerade lösningar mellan interna och externa system?
  • Hur skall Ni använda Er av WEB -teknik för att öka kund nyttan i Era produkter / tjänster?
  • Använder Ni er av mobil datafångst

Tveka inte att ta kontakt med med oss för att utnyttja den erfarenhet och virtuella
organisation som har byggts upp under många år.