loggo               KONSULT L. ENGELBRECHT
 
                070 761 48 36                 e-post

K O N S U L T P R O F I L

Konsult Lars Engelbrecht

Född 1948

Utbildning Ekonomi, AR, ADB/IT och Management

Typer av arbetsuppgifter
Projektledning, analys/urval/upphandling/införande/uppföljning av standardsystem och andra marknads/sälj stödande teknik

Anställningar
1972 - 1977 Gust Carlsson AB                    Systemkoordinator
1977 - 1979 Heath & Company                    Projektledare/systemman
1979 - 1983 Pragmatic ADM Teknik AB     Projektledare/systemman
1984 -           Engelbrecht Information AB     Konsult/Projektledare

U P P D R A G  H O S  K U N D E R ____________________________________________________________

Valvet Förvaltning AB

Kontakt person hos kunden Kalju Treffner
Upphandling av nytt administrativt datasystem

Saven Data AB (underkonsult)

Kontakt person hos kunden Åke Jonviken
Support och implementation av Scalas administrativ system.
Koppling till Postnet digitalutskrift av fakturor

Datakunskap AB

Kontakt person hos kunden har varit VD  Martin Håkansson
Genomförande av intensiv kurser i Projektledning.

Ultraförlaget AB

Kontakt person hos kunden har varit VD  Olle Clauson
Igångsättning av Internet / E-mail och EDI projekt.
Order insamlings system för 10 säljare i Sverige
Säljstöds program utvecklat i Access
Datawarehouse lösning
Implemenation av StreamServe digitaltutskrift system

Måldata AB (underkonsult)

Åke Jonviken / Urban Deljerud
Support och implementation av Scalas administrativ system.

1995
Kundskaparna
Kontakt person hos kunden har varit VD  Michael Zajicek
Genomgång av affärssystem, utformning av datapolicy, övergång till ett client/server system innehållande Windows NT och Windows 95 i arbetes stationer.

Ultraförlaget AB

Kontakt person hos kunden har varit VD  Olle Clauson
Behovsanalys för upphandling av nytt datorsystem samt utformande av offert förfrågan till leverantörer.

Urval och upphandling kontrakt skrivning med leverantörer.
Införande av det totala systemet, fungerat som Kontaktperson hos kunden har varit projektledare  med ansvar för hela data projektet.
Utformning av en data policy för företaget.
Kortbeskrivning av lösning, hårdvara ett client/server system med Novell 3.12 nätverk. Administrativt system Scala och kontorsadministration Microsoft Office.

1994
Agresso AS
Kontaktperson hos kunden har varit projektledare  Morten Bratlie
Underhåll av standardsystemet AGRESSO.

SGU

Kontaktperson hos kunden har varit projektledare  Sture Almqvist
Införande av ett del system i AGRESSO order/lager/fakturering samt integrering till redovisningen. Uppdraget har inneburit projektledning vid Implementeringen.

Fäjllräven AB

Kontakt person hos kunden har varit VD  Åke Nordin och Försäljningschef Per Malmborg
Utveckling av säljstödssystem med systemverktyget Microsoft ACCESS samt igångsättning av detta system.

1993
Avisator AB

Kontakt person hos kunden har varit VD  Raymond Emtemark
Upphandling datorer och nätverkslösning
- igångsättning av nätverk

Cykelstallet

Kontakt person hos kunden har varit VD  Bo Johansson
Utveckling av system för cykel lager med hjälp av Microsofts ACCESS

Nyloprodukts Svenska försäljnings AB

Kontakt person hos kunden har varit VD  Lena Larsson
Upphandling nytt datorsystem och applikationsprogram vara ekonomi, OLF, inköp
- utbildning

- igångsättning
- nätverkslösning

1990/1992
ABB High Voltage Cables AB i Stockholm

Kontaktperson hos kunden har varit projektledare  Lars Carlsson
Införande av nytt ekonomistyrningssystem
- utbildning

- styrmodell
- ny kodplan (bas-kontoplan samt nya intern begrepp)
- budgetsystem
- leverantörsreskontra
- integration till Bankgiro och Postgiro
- kundreskontra
- tidredovisning
- Fakturarutin
  Integration till ABB data i Västerås
- interface till redovisning (löner, fakturor och lager)

1989/1990
SGU "Sveriges geologiska undersökning" i Uppsala

Kundens kontakt person har varit projektledare Inga-Britt Sundin
Införande av nytt ekonomistyrningssystem
Utveckling av integrationer till främmande datasystem
- RRV System S ekonomisystem

- SPV Slör lönesystem
Utveckling av ett standard system för tidredovisning

Införande av anläggningsredovisning

1988
LIC "Landstingets inköps central" i Stockholm

Projektledare hos kunden Ulf Sandersjö
Införande av ekonomistyrningssystem på 8 divisioner
inom LIC

1987
Uddeholm Strip Steel AB i Munkfors

Projektledare hos kunden Göran Wahlstedt
Införande av ekonomistyrningssystem
Utveckling av ett försystem till redovisningssystemet

Utveckling av PC-lnk till ekonomisystemet

1986
Bulten Stainless i Hallstahammar och Åshammar

Projektledare hos kunden Mats Lind
Införande av ekonomistyrningssystem

1985
Skånska Lantmänn i Malmö

Projektledare hos kunden Torsten Nordstrand
Införande av leverantörsreskontra

Execucom Scandinavia AB i Köpenhamn
Utveckling av en kommunikationslänk mellan IFPS och GARDE i
en Honeywell Bull maskin

Södraskogsgarna i Växjö/ Mörrum / Mönsterås / Klippan

Projektledare hos kunden Jan Carlsson
Införande av nytt ekonomisystem

1984/1985
Gustavsberg i Gustavsberg

Projektledare hos kunden Peter Anrin
Införande av nytt ekonomistyrningssystem

Vikinglinjen i Mariehamn

Projektledare hos kunden Bengt Lindberg
Införande av nytt ekonomistyrningssystem stora förändringar av systemet för att passa Vikinglinjen.

Nokia O/Y i Helsingfors

Kontaktperson hos kunden har varit projektledare  Pekka Lindholm
Säljstöd anpassning av ekonomisystem för finska förhållande samt överlämnade av teknisksupport och användare utbildning av Nokia personal.

1983/1984
Hewlett Packard AB i Stockholm

Projektledare hos kunden Krister Gofeng
Projektledning av utveckling av nytt standardsystem för ekonomistyrning p HP3000.

1979/2000
IHM Business School i Stockholm

Kontakt person Rektor Jan Ulin
Lärare för elever i utbildningsgrenen "Marknadsekonomer"

1983/1992
Reso i Stockholm

Projektledare hos kunden Björn Sandell
Införande av ny leverantörsreskontra samt utveckling av intern system för kontroll av resultat per resebyrå.

Uppdrag hos kunder vid anställningar
avser större uppdrag över ett år.

övriga kunder

Köpkort kontokortadministration
Investor aktieportföljhanteringssystem
Upplandsbanken - " -
Fina ekonomisystem
Platzer Bygg Utveckling av ekonomisystem, lönesystem samt hyres debiteringssystem
Gränges aluminium Utveckling av ekonomisystem samt integrering till ett produktionssystem
Nitro Nobel införande av ekonomisystem
Familjebostäder införande av ekonomisystem
Swedair införande av ekonomisystem