loggo               KONSULT L. ENGELBRECHT
 
                070 761 48 36                 e-post

"IT som strategisk resurs"

Man kan konstaterar att teknik i sig själv inte skapar någon resultat påverkan. Det är användningen och utformning som avgör om ett nytt datasystem ska bli lönsamt eller inte.

Verksamheten består av Projektledning vid

     fastställande av en IT -policy
     analys av företagets kritiska affärsprocesser
     upphandling av teknik och standardsystem
     införande av ny teknik och standardsystem.

Vi vill bli Er IT-partner som efter färdig installation, fungerar som ett bollplank vid utveckling av Er IT -lösning.

Inom följande tjänster finns en lång erfarenhet

Projektledning vid införande av följande affärssystem

Detta är en kort beskrivning vilka standard system som vi har en längre erfarenhet av.

SCALA
Har startat upp ett 20 tal kund installationer. Kopplar ihop Microsoft Access med standard systemet.
AGRESSO
Har startat upp en myndighet samt jobbat på utvecklings avdelning i Oslo.
XOR
Har byggt integrering till system samt starta upp ett 10 företag.
GARDE 
Har startat upp 15 tal kunder samt varit ansvarig för konstruktion och framtagning av detta system.

Jobbar med utvecklingsverktyg

Microsoft Office, Access, Front Page, Expression Web, NT Server och SQL Server

Utbildar inom följande områden

Utbildning sker i huvud sak inom två områden marknadsföring och projektledning

Har under 10 års tid medverkat vid genomförande av företagsspel på IHM Business School.

Har genom företaget DATAKUNSKAP genomfört intensiv utbildning i projektledning.